עמוד:23

לפניכם טבלה מסכמת של תכונות סימטרייה במרובעים . הערה : התכונות המצוינות בטבלה הן התכונות המינימליות שיש לכל מרובע מן הסוג האמור . למשל : בשורה המתארת את תכונות הסימטרייה של המלבן מצוינות תכונות סימטרייה מינימליות שיש לכל מלבן . במילים אחרות : אלה תכונות שיש למלבן שאינו מיוחד . כאשר המלבן מיוחד ( למשל ריבוע ) - ייתכנו בו תכונות נוספות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר