עמוד:66

בפעילויות 7 - 6 נעזרים בלוח האלף כדי לפתור את השאלות . . 6 לפניכם חלקים מלוח האלף . שבצו את המספרים במקומות החסרים . אפשר להעזר בלוח האלף . אחרי פעילות 6 כדאי לדון בשאלות אלה : היכן המספר העוקב ל - ? 524 היכן המספר הקודם ל - ? 524 אילו ספרות שוות ואילו שונות במספר 524 ובמספר שמעליו ? אילו ספרות שוות ואילו שונות במספרי 524 ובמספר שמתחתיו ? בשלב זה התלמידים עדיין לא למדו להבחין בין ספרת היחידות , העשרות והמאות במספרים תלת - ספרתיים , ולכן יש לקבל תשובות כמו " הספרה האמצעית " וכולי . שמות הספרות יילמדו בהמשך היחידה . אפשר לחזור על פעילות 7 עם מספרים אחרים , למשל : מושית הבלשית ( עמוד 111 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 126 - 121 ) פעילויות 9 - 8 עוסקות בהשוואת מספרים . אפשר להיעזר בלוח האלף לצורך ההשוואה בין מספרים . בפעילות 8 כדאי לבקש מהתלמידים להקריא את תשובותיהם כדי לתרגל קריאת מספרים . אם תלמיד טעה באחת ההשוואות , כדאי לבקש ממנו לקרוא בקול את המספרים . הטעות יכולה לנבוע מקריאה שגויה ולאו דווקא מהשוואה לא נכונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר