עמוד:143

ה . באיזו שנה היה מספר הנוסעים ברכבת ישראל גדול יותר - בשנת 2002 ( תשס " ב ) או בשנת 2005 ( תשס " ה )? הסבירו איך אפשר לראות זאת בדיאגרמה . ו . באיזה קו חל הגידול המשמעותי ביותר במספר הנוסעים בין שנת 2002 ( תשס " ב ) לשנת 2005 ( תשס " ה )? הסבירו איך אפשר לראות זאת בדיאגרמה . בכמה גדל מספר הנוסעים באותו קו ? ז . מה הטווח של מספר הנוסעים בקווים השונים בשנת 2002 ( תשס " ב )? מה הטווח של מספר הנוסעים בקווים השונים בשנת 2005 ( תשס " ה )? 2 לפניכם דיאגרמה המתארת את מספר הנוסעים ברכבת ישראל בכל שנה בשנים 2009 - 1997 ( תשנ " ז - תשס " ט )* . הטווח של מספר הנוסעים הוא ההפרש שבין מספר הנוסעים הגדול ביותר למספר הנוסעים הקטן ביותר . א . התבוננו בדיאגרמה וכתבו לפחות שלושה דברים שניתן ללמוד על מספר הנוסעים ברכבת ישראל בעבר , בהווה ובעתיד . ב . מדוע לדעתכם צופים גידול במספר הנוסעים ברכבת ישראל בשנים 2007 ו - 2008 ( תשס " ז ו – תשס " ח )? * פעילות זו נכתבה במהלך שנת , 2007 ולכן הנתונים על שנים 2007 עד 2009 הם תחזיות עתידיות . מספר הנוסעים בשנים 1997 עד 2009

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר