קראו בכותר - מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ה - פעולות במספרים עד מיליון - חלק ב, שברים - חלק ד, ספרות רומיות