עמוד:142

שוב חישוב חקר נתונים נוסעים ברכבת ישראל 1 לפניכם דיאגרמה המתארת את מספר הנוסעים בחלק מהקווים השונים ברכבת ישראל . בדיאגרמה זו השוו בין מספר הנוסעים בשנת 2002 ( תשס " ב ) לבין מספר הנוסעים בשנת 2005 ( תשס " ה ) . התבוננו בדיאגרמה וענו על השאלות . א . באיזה קו היה מספר הנוסעים הגדול ביותר בשנת 2002 ( תשס " ב )? כמה נוסעים נסעו בו ? ב . באיזה קו היה מספר הנוסעים הקטן ביותר בשנת 2002 ( תשס " ב )? כמה נוסעים נסעו בו ? ג . באיזה קו היה מספר הנוסעים הגדול ביותר בשנת 2005 ( תשס " ה )? כמה נוסעים נסעו בו ? ד . באיזה קו היה מספר הנוסעים הקטן ביותר בשנת 2005 ( תשס " ה )? כמה נוסעים נסעו בו ? שכיח הוא הנתון המופיע מספר הפעמים הרב ביותר . מספר הנוסעים ברכבת ישראל בשנים 2002 ו - 2005 ( תשס " ב - תשס " ה ) לפי קווים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר