עמוד:139

לכתיבת מספרים גדולים יותר השתמשו הרומים בספרות נוספות - - M , D , C , L לפי אותם כללי חיבור וחיסור . L = 50 דוגמאות : LI = 15 XL = 04 השלימו : 06 = = 07 = 08 = 66 = XLI C = 100 דוגמאות : CV = 510 IC = 99 השלימו : 223 = = 035 = 624 = LC = CCX D = 500 דוגמאות : IDC = 160 DCXI = 161 VCDLI = 445 השלימו : 665 = = 747 = XCDI M = 1 , 000 טבלה זו נכתבה בשנת , 2007 כלומר . MMVII מדינת ישראל נוסדה , כידוע לכם , בשנת . IMCMXLVII ( בדקו !) בשנת , MML כאשר אתם תהיו מבוגרים , אולי מישהו מכם יהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל . בני כמה תהיו באותה שנה ? השלימו : 1 , 634 = = 2 , 600 = 2 , 005 = 3 , 961 = CMMX המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר