עמוד:135

! האותיות כתיבת מספרים X , V , I משמשות בספרות ספרות רומיות בשיטה - סיכום הרומית ביניים : I = 1 V = 5 X = 10 כאשר ספרה כתובה מימין לספרה המייצגת מספר השווה לה או גדול ממנה , מחברים את ערכה לערך הספרה שלפניה . דוגמאות : XI = 10 + 1 = 11 VI = 5 + 1 = 6 II = 1 + 1 = 2 כאשר ספרה כתובה משמאל לספרה המייצגת מספר גדול ממנה , מחסרים את ערכה מערך הספרה שאחריה . דוגמאות : IX = 10 - 1 = 9 IV = 5 - 1 = 4 3 כתבו בטבלה כל מספר בספרות רומיות . כתבו גם את שתי הצורות המקובלות למספר . 4 היעזרו בשעונים שבעמודים הקודמים ובכללים שסיכמנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר