עמוד:128

בעיות מילוליות - בל "ש 1 כרטיס כניסה לפארק עולה 20 ש " ח לילד ו - 50 ש " ח למבוגר . ביום מסוים נמכרו 30 כרטיסי כניסה בסך הכול . א . מצאו אפשרויות שונות לסך כל ההכנסות שהיו ביום זה . ב . האם ייתכן שביום מסוים ההכנסות ממכירת הכרטיסים לילדים היו שוות להכנסות ממכירת הכרטיסים למבוגרים ? 2 בקערה יש אגוזים . אפשר לחלק אותם שווה בשווה בין 2 ילדים , 3 ילדים , 4 ילדים , 5 ילדים או 6 ילדים . מהו מספר האגוזים הקטן ביותר שיכול להיות בקערה ? 3 לפניכם סדרת קוביות : א . כמה קוביות יש בשלב השלישי ? ב . כמה קוביות יש בשלב החמישי ? ג . כמה קוביות יש בשלב השביעי ? ד . האם ייתכן שמספר הקוביות בשלב העשירי גדול פי 2 ממספר הקוביות בשלב החמישי ? נמקו . 4 בחנות " הכיכר " מוכרים מארז של 3 עטים ב - 20 ש " ח ומארז של 3 מחקים ב - 7 ש " ח . בחנות " היום " מוכרים מארז של 4 עטים ( מאותו הסוג ) ב - 25 ש " ח , ומארז של 3 מחקים ( מאותו הסוג ) ב - 8 ש " ח . א . באיזו חנות כדאי לקנות 12 עטים ? הסבירו . ב . באיזו חנות כדאי לקנות 12 מחקים ? הסבירו . ג . באיזו חנות כדאי לקנות 12 עטים ו - 12 מחקים ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר