עמוד:111

22 בבחירות למועצת התלמידים בבית - הספר היו שלושה מועמדים מכיתה ה ' : 2 דן , יהודה ויהונתן . 2 7 מתלמידי הכיתה בחרו בדן . 1 3 מתלמידי הכיתה בחרו ביהונתן . שאר תלמידי הכיתה בחרו ביהודה . א . איזה חלק מתלמידי הכיתה בחרו ביהודה ? ב . למי מהמועמדים הצביעו הכי הרבה תלמידים ? ג . בכיתה ה ' 2 יש 21 תלמידים , וכולם השתתפו בהצבעה . חשבו : כמה קולות קיבל כל אחד מהמועמדים ? 23 שרה הוציאה 3 5 מדמי החנוכה שקיבלה לקניית ספרים ו - 1 מדמי החנוכה לקניית בגדים . א . לאיזו מטרה הוציאה יותר כסף ? ב . האם לאחר הקנייה נשאר לה כסף מדמי החנוכה ? הסבירו . אם כן , איזה חלק מדמי החנוכה שקיבלה נשאר לה ? 24 בחנות יש ארבעה מכלים של שמן זית המכילים כמויות שונות : מכל א מכיל 1 3 ליטרים שמן . מכל ג מכיל 5 3 ליטרים שמן . מכל ב מכיל 2 1 ליטרים שמן . מכל ד מכיל 2 3 ליטרים שמן . חנן קנה יותר מ - 7 ליטרים של שמן זית . א . הציעו אפשרויות שונות למכלים שקנה חנן ולכמות השמן שקנה . ( כתבו תרגילים מתאימים . ) ב . מבין האפשרויות שמצאתם בסעיף א - באיזו אפשרות קנה חנן את הכמות הקטנה ביותר של שמן ? 25 יעל קראה ספר בשלושה ימים : ביום הראשון קראה 1 3 מעמודי הספר , ביום השני קראה 1 4 מעמודי הספר , וביום השלישי סיימה לקרוא את הספר . א . איזה חלק מהספר קראה יעל בשני הימים הראשונים ? ב . איזה חלק מהספר קראה ביום השלישי ? ג . באיזה יום קראה יעל הכי הרבה עמודים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר