עמוד:103

בכמה כמות המיץ שבכלי א גדולה מכמות המיץ שבכלי ב ? בכמה כמות המיץ שבכלי א גדולה מכמות המיץ שבכלי ב ? אפשר לערוך דיון : האם אפשר לבחור כלי מדידה אחר כדי לענות על השאלה בכל סעיף ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר