עמוד:65

10 נתונים השברים האלה : מצאו לאיזה סרטוט מתאים כל אחד מהשברים . בדיקה לכל סרטוט מתאימים שני שברים . 11 מצאו אילו חרוזים מתאימים לכל שקית . בדיקה אם פתרתם נכון , לכל שקית מתאימים שלושה חרוזים . דיון לאיזו שקית מתאים כל אחד מהשברים האלה : ? 6 9 , 3 15 , 4 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר