עמוד:49

ב צמצום במושב ניצן יש שדות שמגדלים בהם פלפלים . כל שדה מחולק בגדרות לחלקות שוות בשטחן . עם המורה 1 בשנה הראשונה חולק שדה הפלפלים ל - 12 חלקות שוות בשטחן . כל אחד מהחקלאים קיבל 1 12 מהשדה . בשנה השנייה מקצת החקלאים לא היו מעוניינים להמשיך ולעבד את החלקה שלהם בשדה . מועצת המושב החליטה לחלק את השדה בין מספר חקלאים קטן יותר . א . הציעו אפשרויות שונות לחלוקת השדה שווה בשווה בין מספר קטן יותר של חקלאים : הסירו חלק מהגדרות ( סמנו כל גדר שאתם רוצים להוריד ) והדגישו את הגדרות שיישארו . ב . בחרו את אחת ההצעות שלכם . באיזו הצעה בחרתם ? בהצעה שבחרתם : האם מספר החלקות בשנה השנייה גדול ממספר החלקות בשנה הראשונה או קטן ממנו ? פי כמה ? האם שטח החלקה שמקבל כל חקלאי בשנה השנייה גדול משטח החלקה שקיבל כל חקלאי בשנה הראשונה או קטן ממנו ? פי כמה ? ג . בחרו עוד הצעה . באיזו הצעה בחרתם ? בהצעה שבחרתם : האם מספר החלקות בשנה השנייה גדול ממספר החלקות בשנה הראשונה או קטן ממנו ? פי כמה ? האם שטח החלקה שמקבל כל חקלאי בשנה השנייה גדול משטח החלקה שקיבל כל חקלאי בשנה הראשונה או קטן ממנו ? פי כמה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר