עמוד:30

3 לפניכם תרשימים של שלושה שדות . בכל שדה צבוע השטח המיועד לגידול עגבניות . איזה חלק מכל שדה מיועד לגידולי עגבניות ? השלימו במחברת : משטח שדה א משטח שדה ב 4 משה האופה פרס כל עוגת תפוחים לחמישה חלקים שווים . שמואל ביקש לקנות 3 עוגת תפוחים . סרטטו במחברת שלושה מלבנים כאלה , והציעו שלוש דרכים שונות שבהן משה יכול לתת לשמואל 3 עוגה . משטח שדה ג כאן מתאים רב - דף . 2 בפעילות 3 הכוונה היא שהתלמידים ימצאו את החלק המתאים על ידי הוספת קווי חלוקה לתרשימים . אם התלמידים אינם מוצאים דרך זו בעצמם אפשר לשאול אותם באופן מפורש : איך אתם מראים שהשבר שמצאתם אכן מתאים , אף שהשדה המסורטט אינו מחולק לחלקים שווים ? האם יש שבר נוסף המתאים לשטח המיועד לגידול עגבניות ? מלבנים המתאימים לפעילות 4 נמצאים במדריך למורה ומיועדים למי שמתקשה לסרטט אותם בעצמו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר