עמוד:25

ו . רשמו מהם המספרים הנמצאים בשורה . 20 ז . רשמו מהם המספרים הנמצאים בשורה . 50 ח . לפניכם חלקים מהלוח . השלימו בהם את כל המספרים . ט . חפשו טורים שהמספרים שבהם מתחלקים גם ב - 2 וגם ב - . 3 אילו טורים מצאתם ? לאיזה עוד מספר מתחלקים כל המספרים בטורים האלה ? רשמו חמישה מספרים גדולים מ - 1 , 000 השייכים לטורים אלה . י . חפשו טורים שהמספרים שבהם מתחלקים ב - 3 אך אינם מתחלקים ב - . 2 אילו טורים מצאתם ? רשמו חמישה מספרים גדולים מ - 1 , 000 השייכים לטורים אלה . יא . חפשו טורים שהמספרים שבהם מתחלקים ב - 2 אך אינם מתחלקים ב - . 3 אילו טורים מצאתם ? רשמו חמישה מספרים גדולים מ - 1 , 000 השייכים לטורים אלה . יב . חפשו טורים שאין בהם מספרים המתחלקים ב - . 4 אילו טורים מצאתם ? יג . חפשו טורים שאין בהם מספרים המתחלקים ב - . 5 אילו טורים מצאתם ? יד . באיזה טור יופיע המספר מיליון ? נמקו . ( רמז : מהו המספר הקודם למיליון ?)

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר