עמוד:21

12 לפניכם תרגיל פתור : . 50 , 154 + 17 , 856 = 68 , 010 פתרו בעזרתו את התרגילים ואת המשוואות האלה . | 50 , 154 + 17 , 853 = א = | 50 , 158 + 17 , 860 ב = | 50 , 160 + 17 , 850 ג | 50 , 144 + 17 , 846 = ד | 50 , 154 + = 68 , 210 ה | 50 , 054 + = 68 , 010 ו 13 לפניכם תרגיל פתור : . 20 , 067 - 1 , 997 = 18 , 070 פתרו בעזרתו את התרגילים ואת המשוואות האלה . | 20 , 067 - 1 , 999 = א = | 20 , 067 - 1 , 990 ב = | 20 , 065 - 1 , 995 ג = | 20 , 267 - 1 , 997 ד | - 18 , 070 = 1 , 997 ה | - 1 , 997 = 18 , 063 ו | 20 , 067 - = 18 , 065 ז | - 1 , 997 = 18 , 080 ח 14 פתרו . | 61 , 200 + 3 , 000 + 30 , 000 = א = | 890 , 000 - 20 , 000 + 900 ב = | 50 , 000 + 350 , 000 + 3 , 500 ג | 8 , 505 + 10 , 000 + 7 = ד = | 80 , 236 - 200 - 70 , 000 ה = | 406 , 000 + 400 , 000 - 400 ו בדיקה אלה תוצאות התרגילים ( לא לפי הסדר ) : 10 , 036 805 , 600 870 , 900 403 , 500 18 , 512 94 , 200

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר