עמוד:20

9 מתחת לתרגילים האלה כתובות התוצאות שלהם . בלי לחשב שערו מהי התוצאה המתאימה לכל תרגיל וכתבו אותה . | 30 , 590 - 20 , 630 = א = | 25 , 165 : 5 ב = | 30 , 102 × 9 ג = | 815 , 341 + 15 , 521 ד | 80 , 020 - 950 = ה = | 11 , 068 + 14 , 220 ו = | 22 , 731 - 57 ז = | 603 , 054 : 6 ח 830 , 862 9 , 960 79 , 070 22 , 674 5 , 033 25 , 288 100 , 509 270 , 918 פתרו את התרגילים ובדקו אם צדקתם בהשערותיכם . 10 נסו לפתור את התרגילים האלה בעל - פה . את התרגילים שלא הצלחתם לפתור בעל - פה פתרו בכתב . | 1 , 603 , 078 - 10 = א = | 50 + 2 , 150 , 150 ב = | 8 , 710 , 699 - 1 , 710 , 669 ג = | 9 , 400 , 000 : 100 ד = | 2 , 990 , 000 + 60 , 000 ה | 1 , 000 , 020 × 5 = ו = | 3 , 450 , 000 + 10 , 000 ז = | 2 , 000 , 000 - 100 ח = | 1 , 984 , 112 + 2000 ט = | 8 , 100 , 000 : 9 י 11 השלימו מספרים מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר