עמוד:7

4 כתבו לכל מספר את המספר הקודם ואת המספר העוקב . דוגמה 120 , 312 120 , 313 120 , 314 | 540 , 010 א | 319 , 999 ב | 100 , 000 ג | 909 , 909 ד | 90 , 009 ה | 90 , 000 ו | 99 , 000 ז | 99 , 900 ח 5 פרקו כל מספר לפי המבנה העשרוני . דוגמה 330 , 300 = 3 × 100 , 000 3 × 10 , 000 3 × 100 | 333 , 000 = א = | 300 , 303 ב = | 330 , 003 ג | 300 , 330 = ד = | 3 , 300 , 003 ה = | 30 , 033 ו 6 בכל סעיף נתון פירוק של מספר לפי המבנה העשרוני . מצאו מהו המספר . = | 6 × 1 , 000 + 2 × 100 + 3 × 10 + 7 × 1 א = | 2 × 10 , 000 + 3 × 1 , 000 + 2 × 100 + 2 × 10 ב = | 3 × 10 , 000 + 7 × 100 + 5 × 1 ג = | 4 × 100 , 000 + 6 × 10 , 000 + 9 × 100 ד = | 1 × 100 , 000 + 1 × 100 + 1 × 10 + 1 × 1 ה 7 השלימו . כתבושלוש אפשרויותשונות . 2 , 459 = × 1 , 000 + × 100 + × 10 + × 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר