עמוד:171

13 המשך חני ותמי התבקשו לקרוא ספרי קריאה שונים . כל אחת מהן הספיקה לקרוא רק חלק ממספר העמודים שבספר . בספר של חני יש 80 עמודים , והיא צריכה לקרוא עוד % 25 ממספר העמודים שבספר . בספר של תמי יש 120 עמודים , והיא צריכה לקרוא עוד % 20 ממספר העמודים . מי משתיהן צריכה לקרוא יותר עמודים כדי לסיים את הספר שלה ? נמקו . 14 האם ייתכן ? קראו כל טענה והחליטו : ייתכן או לא ייתכן . נמקו מדוע . א | לטיול השנתי יצאו 200 תלמידים . 37 מהם שכחו להביא ממתקים , כלומר , % 90 מהתלמידים זכרו להביא ממתקים . ב | במועצה האזורית יש 40 חברי מועצה . בבחירות ליושב ראש המועצה היו שלושה מועמדים : גלעד , יוחנן ומשה . כל חברי המועצה השתתפו בהצבעה , וכל אחד מהם הצביע לאחד משלושת המועמדים . בעד יוחנן הצביעו % 20 מחברי המועצה , בעד גלעד הצביעו 22 חברים , ובעד משה הצביעו % 25 מהחברים . ג | המחיר של שקית חלב הוא % 80 ממחיר קרטון חלב . קרטון חלב זול יותר . ד 70 % | מהתלמידות בבית הספר " אשכול " משתתפות בחוגי אמנות . בבית הספר " רימון " משתתפות רק % 50 מהתלמידות בחוגי אמנות . מספר התלמידות המשתתפות בחוגי אמנות בבית הספר " רימון " גדול ממספר התלמידות המשתתפות בחוגי אמנות בבית הספר " אשכול " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר