קראו בכותר - מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ו - שברים - חלק ו, כפל וחילוק מספרים עשרוניים, אחוזים