קראו בכותר - מסלולים : מתמטיקה לבית הספר-היסודי - כיתה ו - שברים - חלק ו, כפל וחילוק מספרים עשרוניים, אחוזים