עמוד:157

ט | בכיתות ו ' יש 80 תלמידות , % 25 מהן משתתפות בחוג נגינה . בכיתות ז ' יש 120 תלמידות , % 25 מהן משתתפות בחוג נגינה . באילו כיתות מספר המשתתפות בחוג גדול יותר , בכיתות ו ' או בכיתות ז ' ? י 3 5 | מהקהל שנכח באולם היו ילדים . איזה אחוז מהקהל שנכח היו ילדים ? הקהל שבאולם מנה 200 איש . כמה ילדים נכחו באולם ? יא | שטחה של שוויץ הוא כ - 40 , 000 קמ " ר . בשוויץ יש הרבה אגמים ונהרות . שטח המים בשוויץ הוא כ - % 4 משטח המדינה . מהו שטח היבשה בשוויץ ? יב | משפחת כהן נסעה לטיול . אורך מסלול הנסיעה 365 ק " מ . לאחר שעברו % 10 מהדרך עצרו למלא דלק . כמה ק " מ נשארו להם לנסיעה לאחר מילוי הדלק ? יג | בבתי הספר נערך משאל שבדק מהו סוג הספרים שהתלמידים מעדיפים לקרוא . א . בבית הספר " ארזים " נמצא שמתוך 550 תלמידי בית הספר - 220 תלמידים מעדיפים לקרוא ספרי קומיקס . מהו אחוז התלמידים שמעדיפים לקרוא ספרי קומיקס בבית ספר זה ? ב . בבית הספר " אשלים " נמצא ש – % 35 מהתלמידים מעדיפים לקרוא ספרי קומיקס . כמה תלמידים בסך הכול לומדים בבית ספר זה , אם 140 תלמידים מעדיפים לקרוא ספרי קומיקס ? אתגר יד | אורכו של המסלול בנחל עמוד הוא 6 ק " מ . לאחר שעברה נעמי % 83 מהמסלול , חשה כאב בברכה ועצרה . כמה ק " מ צעדה נעמי עד שעצרה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר