עמוד:130

3 סמנו = או = בין שני התרגילים שבכל סעיף , בלי לפתור אותם , והסבירו . ( השוו בין המספרים שבשני התרגילים . ) דוגמאות תוצאות התרגילים שוות , כי בתרגיל הימני הגורם הראשון קטן פי 2 מזה שבתרגיל השמאלי , והגורם השני גדול פי 2 מזה שבתרגיל השמאלי . תוצאות התרגילים שונות , כי בתרגיל הימני רק המחולק גדול פי 2 מן המחולק שבתרגיל השמאלי . | 380 × 5 190 × 100 א | 320 × 6 160 × 3 ב | 2 , 340 × 20 4 , 680 × 10 ג | 16 × 25 4 × 100 ד | 288 : 12 144 : 6 ה | 222 : 5 444 : 20 ו | 600 : 75 1 , 800 : 25 ז | 378 , 900 : 1 , 000 3 , 789 : 10 ח בדקו בעזרת חישובים אם סימנתם נכון ( אפשר להשתמש במחשבון ) . דיון התבוננו בקשר שבין התרגילים שתוצאותיהם שוות זו לזו : מתי התוצאות שוות בכפל ? מתי התוצאות שוות בחילוק ? בדקו את ההכללות שלכם בדוגמאות נוספות ונסו לנמק את מסקנותיכם . 4 היעזרו בתרגיל הפתור ופתרו את התרגילים שמתחתיו . הסבירו את שיקוליכם . 34 . 2 : 3 = 11 . 4 = | 342 : 30 א = | 68 . 4 : 6 ב = | 3 . 42 : 0 . 3 ג 3 . 4 × 1 . 3 = 4 . 42 = | 0 . 34 × 13 ד = | 3 . 4 × 13 ה = | 1 . 7 × 26 ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר