עמוד:123

4 פתרו את התרגילים ( אפשר להיעזר בדוגמה שבעמוד הקודם ) . | 4 , 182 : 13 = א = | 669 : 14 ב = | 6 , 054 : 22 ג | 3 , 700 : 12 = ד = | 6 , 349 : 31 ה = | 11 , 721 : 23 ו בדיקה אלה תוצאות התרגילים לא לפי הסדר : ( שארית 830 ( 4 ( שארית 132 ( 9 ( שארית 275 ( 4 ( שארית 950 ( 14 ( שארית 74 ( 11 ( שארית 420 ( 25 5 פתרו את הבעיות . כתבו לכל בעיה תרגיל ותשובה . א | חילקו 21 בלונים ל – 5 ילדים שווה בשווה , כך שכל ילד קיבל מספר בלונים גדול ככל האפשר . כמה בלונים קיבל כל ילד ? ב | חילקו 21 מטרים חבל ל – 5 ילדים , כך שכל אחד קיבל חבל ארוך ככל האפשר . כמה מטרים חבל קיבל כל ילד ? ג | סידרו 12 ספרים על 5 מדפים , מספר ספרים שווה על כל מדף . כמה ספרים סידרו על כל מדף ? ד | חבילה של 5 חטיפים מאותו הסוג עולה 12 שקלים . כמה עולה כל חטיף ? דיון מה דומה ומה שונה בבעיות שבפעילות ? 5 באילו בעיות השארית של תרגיל החילוק חייבת להישאר מספר שלם ? מדוע ? באילו בעיות אפשר להמשיך לחלק גם את השארית ? מה משותף לבעיות אלה ? כתבו עוד בעיה שבה אפשר להמשיך ולחלק גם את השארית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר