עמוד:115

6 כתבו במאונך ופתרו . | 136 . 01 - 8 . 9 = א = | 1 . 4 + 0 . 73 ד | 136 . 01 + 8 . 9 = ב = | 1 . 4 × 0 . 73 ה | 136 . 01 × 8 . 9 = ג = | 1 . 4 - 0 . 73 ו 7 כתבו ופתרו במאונך תרגילי כפל מתאימים במספרים עשרוניים : א . תרגיל שהתוצאה שלו קטנה מכל אחד מהגורמים ב . תרגיל שהתוצאה שלו גדולה מכל אחד מהגורמים ג . תרגיל שהתוצאה שלו גדולה מאחד הגורמים וקטנה מהגורם האחר . 8 חשבו את שטח הפנים ואת הנפח של כל גוף : א . קובייה שאורך צלעה 10 . 1 ס " מ . ב . תיבה שאורכי צלעותיה 10 ס " מ , 4 . 1 ס " מ ו – 8 . 3 ס " מ . תזכורת : שטח הפנים של תיבה הוא שטח הצורה המתקבלת בפריסה שלה . נפח של תיבה מחשבים כך : כופלים את האורכים של שלוש צלעות היוצאות מקדקוד אחד . 9 פתרו לפי סדר הפעולות . היעזרו בחישובים במאונך , אם צריך . | 14 . 2 × ( 35 . 2 - 34 . 9 ) = א = | 3 . 4 × 8 + 41 × 0 . 5 ב | 120 . 54 - 0 . 8 × 6 . 2 = ג = | ( 27 - 19 . 5 ) × 4 . 3 ד 10 שערו בכל סעיף : האם תוצאת התרגיל גדולה מ – 10 או קטנה מ – ? 10 סמנו < או > ונמקו . | 4 . 97 × 2 10 א | 1 . 1 × 10 . 03 10 ב | 2 . 18 × 5 10 ג | 100 × 0 . 09 10 ד | 3 . 01 × 3 . 9 10 ה | 0 . 55 × 20 10 ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר