עמוד:111

6 סמנו < או > בין התרגיל ובין המספר בכל שורה בלי לפתור את תרגיל הכפל . | 10 . 5 × 0 . 3 10 . 5 א 10 . 5 × 0 . 3 0 . 3 | 0 . 02 × 3 . 4 0 . 02 ב 0 . 02 × 3 . 4 3 . 4 | 5 . 1 × 1 . 3 5 . 1 ג 5 . 1 × 1 . 3 1 . 3 | 0 . 8 × 0 . 3 0 . 8 ד 0 . 8 × 0 . 3 0 . 3 פתרו את תרגילי הכפל ובדקו אם סימנתם נכון . דיון מתי התוצאה של תרגיל כפל גדולה מאחד הגורמים ? מתי התוצאה של תרגיל כפל קטנה מאחד הגורמים ? מתי התוצאה של תרגיל כפל שווה לאחד הגורמים ? 7 השלימו מספר מתאים בכל תרגיל מתוך המספרים הרשומים מתחתיו . בדיקה בדקו אם המספרים שהשלמתם בפעילויות 6 ו – 7 מתאימים לכללים האלה : ! - - כשכופלים כשכופלים מספר מספר נתון נתון במספר במספר גדול קטן מ מ – – , , 1 1 התוצאה התוצאה קטנה גדולה מהמספר מהמספר הנתון הנתון . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר