עמוד:103

8 לאסתר יש מפה שבה כל 1 ס " מ מייצג 0 . 9 ק " מ במציאות . א . מהו קנה המידה במפה של אסתר ? ב . במפה של אסתר אורך מסלול הנסיעה מביתה אל מקום עבודתה הוא 8 ס " מ . מהו אורך מסלול זה במציאות בק " מ ? ג . המרחק בין ביתה של אסתר לחוף הים במפה הוא 6 ס " מ . מהו מרחק זה במציאות בק " מ ? 9 השלימובכלאי – שוויוןאתהמספרהשלם הקטן ביותר האפשרי . | × 0 . 3 > 1 ב | × 0 . 6 > 3 ג | × 0 . 8 > 8 א 10 פתרו את התרגיל = 0 . 42 × 3 בשתי דרכים : א . בדרך של חיבור חוזר ב . בעזרת כפל שברים . 11 פתרו כל תרגיל בדרך הנוחה לכם . כתבו את כל תהליך החישוב . | 0 . 31 × 2 = א = | 0 . 12 × 10 ב | 0 . 25 × 5 = ג = | 4 × 0 . 31 ד | 0 . 06 × 4 = ה = | 3 × 0 . 23 ו בדיקה אלה תוצאות התרגילים לא לפי הסדר : 1 . 24 0 . 24 0 . 62 1 . 2 1 . 25 0 . 69 12 פתרו את שני התרגילים בעזרת התרגיל הפתור הזה : . 0 . 23 × 25 = 5 . 75 = | 0 . 23 × 26 ב = | 0 . 23 × 24 א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר