עמוד:100

10 בכל סעיף כתבו תרגיל מתאים וענו על השאלה . דוגמה אורכו של זבוב הוא 6 מ " מ . מה אורכו בס " מ ? 0 . 6 ס " מ 6 : 10 = 0 . 6 א | גובהו של אחי הגדול הוא 163 ס " מ . מה גובהו במטרים ? ב | משקלו של תפוח הוא 85 גרם . מהו משקלו בק " ג ? ( 1 ק " ג = 1 , 000 גרם ) ג | המרחק של בית הספר מהבית הוא 1 , 250 מ ' . מהו המרחק בק " מ ? ד | משקלו של פיל הוא 4 , 280 ק " ג . מהו משקלו בטונות ? ( 1 טונה = 1 , 000 ק " ג ) . 11 בכל סעיף נתון היקף של מצולע . סרטטו מצולע מתאים על דף משובץ במחברתכם . ( שימו לב , אורך משבצת בדף משובץ הוא 0 . 5 ס " מ . ) ציירו את המצולע רק על קווי המשבצות של הדף . א | היקף המצולע הוא 1 דצ " מ . ( סרטטו מצולע שונה מזה שבדוגמה . ) ב | היקף המצולע הוא 0 . 4 דצ " מ . ג | היקף המצולע הוא 0 . 08 מ ' . ד | היקף המצולע הוא 110 מ " מ . ה | נסו לסרטט את המצולע בעל השטח הגדול ביותר שהיקפו הוא 0 . 2 מ ' . מהו שטחו של המצולע ? ו | נסו לסרטט את המצולע בעל השטח הקטן ביותר שהיקפו הוא 0 . 2 מ ' . מהו שטחו של המצולע ? דוגמה : היקף המצולע הוא 1 דצ " מ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר