עמוד:90

2 נסו לפתור : = . 6 , 802 : 10 במספר 6 , 802 ספרת היחידות שונה מ – . 0 בהמשך הפרק נלמד לפתור תרגילי חילוק שבהם ספרת היחידות של המחולק אינה . 0 1 פתרו את התרגילים . כתבו את המחולק ואת המנה ( תוצאת תרגיל החילוק ) בטבלאות עשרוניות . דוגמה | 1 , 200 : 10 = א | 7 , 280 : 10 = ב | 1 , 000 , 000 : 10 = ה = | 23 , 400 : 10 ד = | 960 : 10 ג דיון השוו בכל סעיף בין המספר שחילקתם ב – 10 ובין התוצאה . האם בשני המספרים יש אותן ספרות ? האם ערך הספרות נשמר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר