עמוד:85

כפל ב –100 1 פתרו את התרגילים . דוגמאות | 0 . 3 × 010 = א | 100 × 0 . 900 = ב | 0 . 08 × 010 = ג 3 האם אפשר להכניס 100 פחיות צבע למעלית שיכולה לשאת 120 ק " ג לכל היותר , אם המשקל של כל פחית צבע הוא 1 . 75 ק " ג ? הסבירו . 2 סמנו < או > או = בין שני התרגילים שבכל סעיף . | 700 × 100 7 , 000 × 10 א | 0 . 1 × 100 0 . 001 × 10 ב | 0 . 08 × 10 0 . 08 × 100 ג | 10 × 0 . 2 100 × 0 . 02 ד 4 רבקה הסבירה לחברתה כיצד לכפול מספר עשרוני ב – . 100 קראו את ההסבר שלה והסבירו אם לדעתכם הוא נכון . כפל ב – 100 בשבילי הוא לא חדש : אפשר לכפול ב – 10 ושוב לכפול ב – , 10 כלומר כופלים פעמיים ב – . 10 לדוגמה : את התרגיל = 57 . 8 × 100 אפשר לפתור בעזרת שני תרגילים : התרגיל ראשון : 57 . 8 × 10 = 578 התרגיל שני : 578 × 10 = 5 , 780 וזה הפתרון ! אפשר גם לפתור בתרגיל שרשרת אחד : 578 57 . 8 × 100 = 57 . 8 × ( 10 × 10 ) = ( 57 . 8 × 10 ) × 10 = 5 , 780 האם הפתרון שלכם בפעילות 3 דומה לפתרון שהציעה רבקה ? יש עוד דרכים לפתור את תרגיל הכפל 57 . 8 × 100 ( בפעילות 4 ) למשל בעזרת פילוג : 57 . 8 × 100 = 50 × 100 + 7 × 100 + 0 . 8 × 100 = 5 , 000 + 700 + 80 = 5 , 780 50 + 7 + 0 . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר