עמוד:83

5 פתרו כל תרגיל והשלימו בטבלה העשרונית . דוגמה דיון נתרכז בתרגיל האחרון : ערך הספרה 2 במספר 23 . 71 הוא . 20 מה ערך הספרה 2 בתוצאה של התרגיל ? 23 . 71 × 10 מהו ערך הספרה 7 במספר ? 23 . 71 כיצד השתנה ערך הספרה 7 בתוצאה ? מה הקשר בין המספר שכופלים ב – 10 לבין התוצאה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר