עמוד:39

4 א . מיינו את התרגילים : הכינו במחברת טבלה כמו זו שמתחת לתרגילים וכתבו כל תרגיל בטור המתאים . ב . מה משותף לכל התרגילים שמכפלתם גדולה מכל אחד מהגורמים ? מה משותף לכל התרגילים שמכפלתם קטנה מכל אחד מהגורמים ? מה משותף לכל התרגילים שמכפלתם שווה לאחד הגורמים ? מה משותף לכל התרגילים שמכפלתם גדולה מגורם אחד וקטנה מהגורם האחר ? ג . הוסיפו תרגיל מתאים לכל עמודה בטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר