עמוד:33

עם המורה 8 א . חגית צבעה 1 3 מ – 1 שטח הריבוע בצבע אדום . מיכל צבעה 1 4 מ – 1 שטח הריבוע בצבע אדום . מי צבעה בצבע אדום חלק גדול יותר משטח הריבוע ? נסו להסביר זאת בעזרת תרגילים . ב . ראובן צבע 1 2 מ – 3 שטח הריבוע בצבע כחול . רוני צבע 3 5 מ – 1 שטח הריבוע בצבע כחול . מי צבע בצבע כחול חלק גדול יותר משטח הריבוע ? נסו להסביר זאת בעזרת תרגילים . 9 השלימו . 5 6 מ – 1 שטח הריבוע הם כמו 1 5 מ – שטח הריבוע . בדקו בעזרת ציור ותרגיל . 4 7 מ – 2 שטח הריבוע הם כמו 2 9 מ – שטח הריבוע . בדקו בעזרת ציור ותרגיל . 10 כתבו < או > או = בין שני התרגילים שבכל סעיף . על אילו מהסעיפים עניתם בלי לפתור את התרגילים ? בחרו אחד מהם ונמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר