עמוד:26

11 תלמידי כיתות ו ' בבית הספר אפו עוגות ליריד ומכרו אותן . כיתה ו ' 1 מכרה עוגות בסכום של 720 ש " ח , כיתה ו ' 2 מכרה בסכום של 900 ש " ח , וכיתה ו ' 3 מכרה בסכום של 630 ש " ח . כל כיתה תרמה 2 9 מהכסף שאספה למועדון הקשישים שבשכונה ו – 4 מהכסף למען ילדים נזקקים . שאר הכסף נחסך למסיבת סיום השנה . א . שערו איזו כיתה תרמה את סכום הכסף הגדול ביותר למען הקשישים . חשבו ומצאו איזה סכום תרמה כיתה זו למועדון הקשישים . ב . כמה כסף תרמה כיתה ו ' 3 למועדון הקשישים וכמה כסף תרמה לילדים הנזקקים ? ג . פי כמה התרומה שקיבלו הילדים הנזקקים מכיתות ו ' גדולה מהתרומה שקיבל מועדון הקשישים ? ד . איזה סכום אספו תלמידי כיתות ו ' למסיבת הסיום ? 12 מה גדול יותר ? נסו להשוות בלי לחשב . בחרו את אחד הסעיפים והסבירו איך מצאתם את התשובה . 13 השלימו מספר מתאים בכל סעיף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר