עמוד:17

ג | כמה מטרים הם 1 3 מחבל שאורכו 4 מטרים ? כתבו תרגיל חילוק מתאים והשלימו את הטבלה במחברתכם . ד | כמה מטרים הם 3 4 מחבל שאורכו 24 מטרים ? כתבו תרגילים מתאימים והשלימו את הטבלה במחברתכם . ה | כמה מטרים הם 1 5 מחבל שאורכו 3 מטרים ? כתבו תרגיל חילוק מתאים והשלימו את הטבלה במחברתכם . ו | כמה מטרים הם 2 5 מחבל שאורכו 10 מטרים ? כתבו תרגילים מתאימים והשלימו את הטבלה במחברתכם . המשך בסעיפים א - ב בעמוד הקודם נתונים התרגילים המתאימים , ואילו בסעיפים ג - י בעמוד זה ובעמוד הבא התלמידים מתבקשים לכתוב תרגילים מתאימים . יש תלמידים שטועים וכותבים תרגילים שגויים . למשל , לסעיף ג הם כותבים את התרגיל = 4 : 1 3 במקום התרגיל = . 4 : 3 רצוי לדון עם התלמידים על ההבדלים בין שני התרגילים . פעילות 2 בעמוד הבא עוסקת בנושא זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר