עמוד:88

12 צבעו בצהוב 2 מהפרחים בכל ערוגה והשלימו . 13 סמנו 3 מכל טבלת שוקולד . כאן מתאים רב דף . 7 מעמוד זה ואילך מוצאים חלק של כמות שאינה מסודרת בשורה דווקא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר