קראו בכותר - מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ד - כפל במאונך, מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, חזקות, שברים - חלק ב