עמוד:87

ג 2 3 | מהכפתורים הם ירוקים . יש 6 כפתורים ירוקים . כמה כפתורים יש בסך הכול ? ד 3 4 | מהחרוזים הם צהובים . יש 9 חרוזים צהובים . כמה חרוזים יש בסך הכול ? ה 7 8 | מהצורות הן משולשים . יש 7 משולשים . כמה צורות יש בסך הכול ? ו 4 5 | מהכדורים הם כתומים . יש 8 כדורים כתומים . כמה כדורים יש בסך הכול ? ז 1 5 | מהצורות הן עיגולים . יש עיגולים . כמה צורות יש בסך הכל ? כאן מתאים רב דף . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר