עמוד:41

פעולות במספרים שלמים 1 פתרו . | 1 , 000 × 1 = א = | 0 + 1 , 000 ב = | 1 , 000 - 1 ג = | 0 : 1 , 000 ד | 0 × 1 , 000 = ה = | 0 × 0 ו = | 1 , 000 : 1 ז = | 1 - 1 ח 2 השלימו . | 60 × = 60 א | + 80 = 81 ב | 300 × = 0 ג | 150 : = 150 ד | 750 - = 750 ה | + 999 = 999 ו | 1 × = 1 ז | : 901 = 1 ח 3 השלימו + או - או × .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר