עמוד:4

חזקות בפרק זה נלמדת פעולה חדשה - פעולת החזקה . הילדים לומדים שתרגיל חזקה הוא כתיבה מקוצרת לתרגיל כפל שבו אותו גורם חוזר על עצמו . הילדים לומדים את המושגים האלה : תרגיל חזקה - תרגיל קיצור לתרגיל של כפל חוזר . דוגמה : 5 = 5 × 5 × 5 בסיס החזקה - הגורם החוזר בתרגיל חזקה . מעריך החזקה - מספר הפעמים שהגורם חוזר על עצמו . בתרגיל החזקה 5 - 5 הוא הבסיס ו 3 הוא המעריך . מספר ריבועי - מספר שהוא תוצאה של תרגיל חזקה שבו המעריך הוא . 2 דוגמה : 49 הוא מספר ריבועי כי . 7 = 7 × 7 = 49 בניגוד לפעולת הכפל - בפעולת החזקה אי אפשר להשתמש בחוק החילוף : 2 = 8 ) 2 = 3 2 ואילו . ( 3 = 9 שברים - חלק ב בפרק " שברים - חלק א " הכירו הילדים משמעות אחת של השבר - השבר כחלק מיחידה ( משלם ) . הם הכירו שברים שונים ותכונות של השברים בעזרת מקלות השברים . דוגמאות : בפרק זה , " שברים - חלק ב " , הילדים מכירים משמעות נוספת של השבר - חלק מכמות . דוגמה : הילדים לומדים לפתור תרגילי חיבור וחיסור של שברים שהמכנים שלהם שווים או אחד המכנים הוא כפולה שלהאחר . דוגמאות : נוסף על כך עוסקים גם בתרגיל כפל של שלם בשבר : אנחנו מאחלים לילדיכם לימוד מעניין ונעים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר