עמוד:212

דוגמאות לפעילויות בתחום האורייני אפשר להתייחס בכיתה להבחנות בין דמיוני לריאליסטי , לשדה הסמנטי שבו נטוע הסיפור - למשל סיפור על הפלגה בים , סיפור על הרפתקה ביער וכדומה . אפשר גם ליצור משחק רביעיות ( לכל דמות בסיפור ארבע תכונות או ארבעה ביטויים אופייניים . ( איורים – לא רק לקישוט ! כדאי לכוון את הילדים להתבוננות באיורים המלווים את הסיפור , ולשוחח על עיצוב הדמויות ועל ייצוג האירועים . למה המאייר בחר באיור מסוים לפרק מסוים ? מה מוסיף האיור על מה שכתוב בטקסט ? מה לא הצליח המאייר להראות באיור ? ספרי הקריאה המומלצים לכיתה ה נבחרו מרשימת יצירות הספרות שפרסם משרד החינוך : ספר אחד מרשימת הליבה – " אמיל והבלשים" מאת אריך קסטנר ; ארבעה ספרים מרשימת המעגל השני – " סוד הגן הנעלם " מאת פרנסס הודג'סון ברנט , " מונה מס פּ ר לכוכבים " מאת לויס לורי , " בין ים לים " מאת רונית לווינשטיין-מלץ , " וולפיניאה מומי בלום " מאת נורית זרחי . סדר קריאת הספרים ודרכי הקריאה נתונים לשיקול דעתם של המורים . עם הגורמים שעשויים להשפיע על ההחלטה נמנים אפיונים רגשיים-חברתיים של הכיתה כקולקטיב ושל ילדים כפרטים בתוכו , ורלוונטיות לנושאים לימודיים ולעניינים הקשורים לאקטואליה ולשיח הכיתתי . כל זאת תוך רגישות לשלבים בחייהם של ילדים , לנושאים המעסיקים אותם ולהשקה של הסיפור לחייהם . דרכי הקריאה מגוונות : אפשר להקריא את הספרים בכיתה בהמשכים , ולקבוע לשם כך מועדים קבועים ( למשל פעמיים או שלוש בשבוע בהפסקת האוכל של הילדים ; בתחילת היום , במקום הזמן המוקדש למה שנהוג לכנות " קריאת בוקר ; " כחלק משיעורי העברית וכן הלאה (; אם בית הספר רוכש את הספרים בכמות כיתתית אפשר לבקש מהילדים לקרוא פרקים מסוימים בבית ולעסוק בהם בכיתה ; אפשר גם לקרוא כמה פרקים בכיתה באוזני הילדים כדי להגביר את הסקרנות ואת העניין , ולבקש מהילדים להמשיך בקריאה בבית . כדאי להימנע מהיצמדות לדגם אחד לאורך השנה כולה , ולהתנסות בדגמים שונים . בזכות ההקראה בקול יש לומר , כי אף שהיא נוגסת מזמן הלמידה , תועלתה וערכה רבים : הילדים נהנים מהאזנה לסיפורים ( בעיקר כשההקראה איכותית (; הם פטורים ממאמץ הקריאה , וזוכים בהזדמנות להקשיב – לעלילה , לדיאלוגים , למבחר המילים , למבנה המשפטים , למשלבים המשתנים , להתענג על ההומור ולהתרגש ברגעי עצב , להתבונן בדמויות שבספר ובדמויות שבחייהם , כולל הם עצמם . כדאי לשקול היטב מתן משימות ועבודות בעלות אופי לימודי בעקבות קריאת הספרים . ההנאה של הילדים מההאזנה לסיפורים , והתועלת שהם מפיקים מהשיחות בכיתה ומהחשיבה בינם לבין עצמם משמעותיות כמו משימות כאלה ואחרות בכתב , ואולי אף יותר . הצעות לקריאה להרחבה ולהעשרה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר