עמוד:163

הפרק " קריאה במגילת אסתר " ( עמוד 62 בספר הלימוד , כרך ( 2 נושא הפרק הפרק מתמקד באחת מארבע המצוות של חג הפורים – הקריאה במגילת אסתר . שלוש המצוות הנוספות הן : משתה ושמחה – עריכת סעודת פורים ביום החג הכוללת התחפשות ושתיית יין ; משלוח מנות איש לרעהו – משלוח שתי מנות מזון לפחות לאיש אחד לפחות ; ומתנות לאביונים – מתן צדקה ביום החג לשני עניים לפחות . הפרק כולל שני קטעי מידע : הראשון עוסק בקריאה במגילה בדגש על מגילת אסתר , והשני עוסק במונח 'מגילה ' ובמאפייניה . בעקבות הקריאה , התלמידים מוזמנים לשחק במשחקי מילים ברוח פורימית וליצור משחקים משלהם . מגילת אסתר היא המגילה היחידה מתוך חמש המגילות שעל-פי המנהג חובה לקרוא רק מתוך מגילת קלף שעליה כותבים בכתב סת"ם המשמש גם לכתיבת ספרי תורה ( את שאר המגילות ניתן לקרוא גם מתוך תנ . ( "ך בכך דומה קריאת מגילת אסתר לקריאת התורה בבית הכנסת בשבת , הנקראת אך ורק מתוך ספר תורה עשוי קלף . סיפור המגילה התרחש בתקופת המעבר בין חיתום התורה שבכתב לתחילת התורה שבעל-פה , והמגילה היא הספר האחרון שנכנס למקרא . משום כך היא מחברת בין התורה שבכתב לתורה שבעל-פה ויש לה מעמד מיוחד : " כל ספרי הנביאים וכל הכתובים , עתידין ליבטל לימות המשיח , חוץ ממגילת אסתר--הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה , וכהלכות של תורה שבעל פה , שאינן בטילין , לעולם " ( רמב " ם הלכות מגילה ב , כ . ( המגילה היא תורה שבכתב שכן היא כתובה בתורה , וגם תורה שבעל-פה , שכן עליה נאמר " קימ וּ וקבל ( וקבל וּ) היה וּ דים עליהם" ( אסתר ט , כג . ( מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 הרחבת הידע של התלמידים על אודות מגילת אסתר . . 2 הרחבת הידע בנושא מגילות בכלל . מטרות הבעה , הבנה ולשון . 1 קידום הבנת מטרתה התקשורתית-חברתית של תת הסוגה ' הגדרה' ומאפייניה , ופיתוח של הרחבת היכולת להגדיר מושג או מילה . . 2 העשרת אוצר המילים של התלמידים תוך יצירת קשרים בין מילים ומושגים המשתייכים לשדה סמנטי משותף ותוך זימון פעילויות המכוונות להפיכת אוצר המילים של התלמידים ליוצרני ( להבדיל מקולטני בלבד – על כך ראו הרחבה בפרק " הרחבה והעמקה של אוצר מילים" בחלק המקדים לפירוט על אודות הפרקים בספר הלימוד . ( . . 3 פיתוח היצירתיות והחשיבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר