עמוד:107

קטע המידע " הפיוט" פעילות 2 הפעילות מאפשרת לתלמידים לסכם את המידע שרכשו עד כה בדרכי הלימוד השונות . חשוב להבהיר לתלמידים כי התוצר המבוקש הינו סיכום רציף וקוהרנטי , הכולל מידע שנאסף בדרכים שונות . על כן עליהם להפעיל שיקול דעת בכל הנוגע לבחירת המידע שנראה להם רלוונטי מתוך קטע המידע , למיקומו בתוך הסיכום הקודם וליצירת קישור ורצף בין הקטעים השונים . יש להציע להם את האפשרות להוסיף גם מידע שרכשו מהפעילות בכיתה – מידע שאינו מופיע בקטע המידע , וכן להוריד או לשנות חלקים מההסבר שכתבו בתחילת הלימוד . בסיום הפעילות וכדרך לסכם את יחידת הלימוד , המורים יכולים לבקש מהתלמידים לקרוא בכיתה את הסיכום שכתבו . מתבוננים ב " קישוטים" שבפיוט [ פעילות מתוקשבת ] פעילות 3 מומלץ להסביר לתלמידים שלפיוט , כמו לשיר , יש " קישוטים נוספים" כגון : חריזה , חזרה , דימויים ועוד . הפעילות ב " כותר " עוסקת באמצעים האמנותיים בפיוט : חריזה , אקרוסטיכון ושיבוץ , ומאפשרת לתלמידים להכיר את המושגים האלו " על קצה המזלג . " בהתאם לרמת הכיתה , המורים יכולים לבחור האם בנוסף לפעילות האישית תוקרן הפעילות גם בכיתה לשם חזרה נוספת . כדי לא להלאות את התלמידים , בחרנו להציג במצגת שני שיבוצים בלבד . המורים יכולים לבחור להציג בכיתה שיבוצים נוספים בהתאם לשיקול דעתם , ולהסביר אותם בעזרת המצגת ובעזרת ביאורי המילים . להלן כל השיבוצים המופיעים בפיוט . ידיד נפש אב הרחמן – בפיוט זה המילים " ידיד " ו " ידידות " מבטאות את היחס בין עם ישראל לקב . "ה הכינוי "אב הרחמן" הוא לשון פנייה נפוצה לה' בתפילה ובתנ"ך . מש ךְ עבד ךְ אל רצונ ךְ – המילים " משוך עבדך" לקוחות מהפסוק בשיר השירים א , ד : " משכני , אחרי ךָ נר וּ צה ; הביאני המל ךְ חדריו , נגילה ונשמחה ב ךְ . " המשורר פותח את הפיוט בהתייחסות לחלקו הראשון של הפסוק " ) משוך עבדך אל רצונך ( " וחותם אותו בציטוט חלקו השני של הפסוק " ) נגילה ונשמחה בך . "( יר וּ ץ עבד ךְ כמו איל – מבוסס על הנאמר במסכת אבות ה , כ : " יה וּ דה בן תימא אומר , הוי עז כנמר , וקל כנשר , ורץ כצבי , וגבור כארי לעשות רצון אבי ךָ שבשמים . " מנפת צ וּ ף וכל טעם – המליצה " מנפת צ וּ ף" לקוחה מדברי השבח וההלל על התורה : " הנחמדים מזהב וּ מ פּ ז רב וּ מת וּ קים מדבש ונפת צ וּ פים" ( תהלים יט , ט . ( 114 מעובד מתוך : גזונטהייט , ב . ( תשס ( "ד-2004 " ידיד נפש" – מחברו , מקורותיו ומשמעות הפיוט . מתוך אתר דעת : http : // www . daat . ac . il / daat / ifruts / maamarim / 2-nefesh . htm

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר