עמוד:103

סביבון אש פעילות 2 סעיף א- מומלץ לצפות בסרטון שוב כדי להכין את רשימת הציוד הנדרש להכנת הסביבון . סעיף ב- אופן הניסוח ואופן הצגת הדברים נתונים לדיון והחלטה של התלמידים . אין נכון או לא נכון , אך העקביות במתן ההוראות ( כגון : כתיבה בלשון ציווי לאורך כל הטקסט ) יוצרת אחידות המקלה על הקורא . התלמידים צריכים לשים לנגד עיניהם את הנמען , אשר לא צפה בסרטון ולכתוב את ההוראות באופן נהיר ומדויק . פעילות 5 עד כה התלמידים כתבו הוראות , ובפעילות זו הם מוזמנים לכתוב כללים . ההחלטה אם לכתוב על דרך השלילה או החיוב היא פועל יוצא של מידת החשיבות שיש לכלל . בכללי זהירות מאש , שעניינם דיני נפשות מן הסתם נכון לבחור במילים מודאליות חד משמעויות כאלו שלא מאפשרות בחירה כגון : אסור , אין , חובה . הפרק " ידיד נפש " ( עמוד 85 בספר הלימוד , כרך ( 1 נושא הפרק בפרק זה התלמידים נפגשים עם סוגת הפיוט באמצעות עיסוק בפיוט " ידיד נפש" המושר בערב שבת , דרך צפייה , האזנה , קריאה וכתיבה . התלמידים לומדים מהו פיוט , מתוודעים למאפייניה הייחודיים של סוגה זו , ולבסוף אף מפיקים " זמירון" פיוטים לשבת . " מפגש עם טקסטים מהמקורות היהודיים הוא רכיב משמעותי בבניית המאגר התרבותי-לשוני של אדם יהודי בישראל . [ ... ] לקריאה במקורות תרומה נכבדה לחינוך הלשוני והתרבותי של התלמידים , מכיוון שהקריאה בטקסטים אלה מפגישה את התלמידים עם שימושים ייחודיים בלשון על רבדיה ההיסטוריים ומצריכה מיומנות ייחודית להבנת הטקסטים המקיימים לעתים קרובות זיקה ביניהם " . מטרות הפרק מטרות תוכן חשיפה לשירה שבאמצעותה האדם מבקש בקשות שונות מאלוהים ומהלל אותו , וכן היכרות עם מערכת היחסים בין אדם לאלוהים המתוארת בפיוט . ייתכן שהתלמידים יוכלו להזדהות עם הרעיון של הפנייה לאלוהים לצורך בקשת עזרה ממנו . מטרות הבנה , הבעה ולשון 109 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( "ג רכיבי החינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמ' . ( 16-67 ירושלים . עמוד . 81

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר