עמוד:204

הערות והצעות להוראת הפרק בראשית הפרק מופיע מוטו הלקוח מהמשנה . בשיח הישראלי מרבים להשתמש בציטוט זה כדי להדגיש את ערכם של חיי אדם , ולכן מצאנו לנכון להפגיש את התלמידים אתו . הצבתו בראשית הפרק נועדה להרגיל את התלמידים למיקום של מוטו ולמצב שבו הקשר מתבהר לא אחת רק אחרי קריאת כל הטקסט שבראשו הוא הופיע ( ובהקשר של הפרק – בסופו . ( מבחינה דידקטית אין הכרח להתייחס אליו בשלב הראשון , ואפשר רק לקרוא אותו בקול ולומר לתלמידים שהפעילות הקשורה אליו תתבצע בסיום העבודה על הפרק . בעקבות כל אחד משלושת הקטעים הראשונים בפרק ( קריקטורה , חוק מספר החוקים של מדינת ישראל ופרשנות הרמב"ם לפסוק במקרא ) ידונו התלמידים בשאלות שהוא מעלה . המטרה היא לפתח את הנושא יחד , לפתח כישורי שיחה עיוניים ולוודא שאכן הדברים מובנים . הפרק נפתח בהתייחסות לקריקטורה הממחישה את האדישות לצורך בהגשת עזרה ומבליטה את רצון האנשים לתעד - במקום לפעול ולסייע לטובע הם מצלמים ומקליטים אותו . אפשר להזכיר לתלמידים כי הנושא רלוונטי ביותר לזמננו , שכן הזמינות של אמצעי התיעוד בטלפון הנייד מפתה רבים לצלם . העמקת העיסוק בסוגיית החובה להציל תתפתח בהדרגה במהלך הפרק , לכן חשוב לא להתעכב על כך יתר על המידה בשלב זה . ה " כניסה " הזאת נועדה לגרות את סקרנות הילדים . מורים שיבחרו בכך יכולים לעסוק בקצרה באפיונים ובמטרות המיוחדות של קריקטורות : הגזמה או עיוות צורה לשם העברה של רעיון . מן הקריקטורה עוברים לחוק " לא תעמוד על דם רעך . " העיסוק בתוכנו של החוק ( ולא בסוגה שלו ) נעשית באמצעות שאלה המקשרת בינו לבין הקריקטורה ( פעילות ( 3 ובינו לבין הפרשנות של הרמב ) "ם פעילות . ( 6 בסיום הפרק תעלה שאלת הצורך בחוק , ולכן לא כדאי לעסוק בה בשלב זה . הערה : כחלק מפיתוח האוריינות האקדמית , כדאי להסב את תשומת לב התלמידים לשני המקומות בפרק שבהם מופיע הסימן [" ... "] המציין השמטה . " לא תעמוד על דם רעך , " התשנ , 1998 – "ח חוק מתוך ספר החוקים 1670 פעילות 2 אפשרות הרחבה למתקדמים : על מבנה הכותרת של חוק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר