עמוד:91

" מעבר להרים שם בית ישראל יושבים וּ מצ פּ ים " פעילות בנושא "אוצר מילים" בספר הדיגיטלי באמצעות פעילות זו נחשפים התלמידים לעובדה כי יש מילים דומות בעברית ובאמהרית . בכניסה לפעילות מוצג בפני התלמידים הסבר קצר על הדמיון בין השפות , ובפעילות עצמה התלמידים צריכים להתאים בין המילים בעברית לבין הקריינות שלהן בשפה האמהרית . הצעה להרחבה בסיום הפרק , בעקבות המפגש עם מנהגים שאינם נהוגים בכל הבתים בישראל , אפשר לשאול את התלמידים האם במשפחתם יש מנהגים שקשורים לחג מסוים או לערכים כלשהם שאינם מוכרים וידועים לרוב האוכלוסייה בישראל . אפשר לפתח שיחה שתוביל לנושא הרב-תרבותיות בישראל הנובעת מהעובדה שהאוכלוסייה בישראל ( היהודית והלא יהודית ) מורכבת ממשפחות שמוצאם שונה ולהצביע על נקודות הדמיון והשוני בין המשפחות הללו . מטרתה של שיחה מן הסוג הזה היא לפתח גילויי סובלנות וכבוד הדדי לאחר ולתרבותו . יש להתאים את השיחה לגיל וליכולותיה של הכיתה . קנה ועץ זית וגם ברוש ( עמ' 54 בספר הלימוד , כרך ( 1 נושא הפרק בפרק זה פוגשים התלמידים שני טקסטים שמשווים , בגלוי או במשתמע , בין תכונות ואופניקיום של עצים או שיחים מסוימים לבין אלו של בני אדם . בפרק נעשה שימוש בייצוגים ויזואליים ( תצלומים וציורים ) כדי לזמן חוויה ישירה , עשירה ובלתי אמצעית של האיכויות המאפיינות את הזית , את הקנה ואת הברוש – איכויות שבהן עוסקים הן השיר והן המשל . התלמידים יחקרו את מוסר ההשכל המצורף למשל , יעלו טיעונים נגדו ובעדו , וינסחו את עמדתם בכתב . בסוף הפרק יוזמנו לשחרר את הדמיון היצירתי שלהם ולכתוב בעצמם . מטרות הפרק מטרות תוכן המשל והשיר שבפרק מבטאים התנהגויות חברתיות שונות ומאפשרים דיון בסוגיות ערכיות-חברתיות ואישיות . הבנה , הבעה ולשון . 1 עידוד של קריאה ביקורתית ושל חשיבה ביקורתית המשלבות העלאה של השערות עם שיח חופשי יצירתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר