עמוד:140

כדרכנו בטיפול בטקסטים בפרקי הלשון , אנו עובדים על היבטים נוספים בטקסטים , כגון הבנת התוכן שלהם , הבעת עמדה לגבי התכנים , הרחבת אוצר המילים והכרת יסודות לשוניים . הכתבה על הצבות משמשת הזדמנות ללמוד את צורות שם העצם בנטיית כינויי הקניין החבור , ובעיקר כינוי הקניין החבור לנסתרת " ) גבה , " " עיניה ( " כינויי הקניין נסביר כאן את משמעות המונח " כינוי קניין : " " כינוי" – תחליף שם . " קניין" – רכוש , נכס , משהו השייך למישהו . " כינוי קניין" – סימן ההיכר הצורני ( במקרה זה – מוספית למילה ) המציין את הבעלים של הדבר , של הקניין . הכינוי בא במקום שם עצם מפורש , כגון : " הלבוש של חברי "> " לבושו . " המוספית של כינוי הקניין לנסתרת לשם עצם ביחיד כמעט זהה למוספית הנקבה X ה ָ , ולכן חיוני סימון המפיק בכינוי הקניין , כסימן מבחין בין שתי המוספיות . בימינו משמש הסימן המבחין רק בכתיבה של טקסט מנוקד . בשם העצם ברבים , לעומת זאת , מוספית כינוי הקניין נסתרת היא X יה , והיא אינה דומה למוספית שם העצם בנקבה , כך שאין צורך בסימן מבחין בין שתי המוספיות . לכן אין מסמנים מפיק ב-ה' של שם עצם נטוי כגון " עיניה . " הטיפול בכינויי קניין חבורים ( מחוברים למילה ) לעומת כינויי קניין פרודים ( נפרדים מהמילה , מצטרפים כמילה נפרדת ) היא אחת ההזדמנויות להציג דרכים חלופיות להבעת תוכן נתון . כשהשפה מציעה דרכים חלופיות למסירת אותו התוכן , נוצר הבדל סגנוני בין הדרכים , כלומר : בהזדמנויות מסוימות ישתמשו בדרך אחת , ובהזדמנויות אחרות בדרך אחרת . במקרים רבים משמשת דרך אחת – בלשון הכתב , ודרך אחרת – בלשון הדיבור . חשוב שהתלמידים יתחילו לחוש את המגוון שבלשון ואת המעברים בין סגנונות שונים לפי צרכים שונים , כהכנה לרגישות למשלבים ולשליטה בחלק מהם . הפרק " דרך ארץ " ( עמוד 25 בספר הלימוד , כרך ( 2 נושא הפרק טיול בנופי הארץ – מסלול טיול ל " רכס אצבע" שבכרמל . התלמידים יקראו עלון מידע המתאר מסלול מעגלי למערה ולחורש . הטקסט כולל גם קטעי מידע על עטלף הפירות ועל פרח הדבורנית . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 חיזוק הזיקה לטבע ולנופיה של ארץ ישראל וטיפוח של אהבת טיולים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר