עמוד:87

פעילות 7 כדאי לעבור עם התלמידים על המאפיינים של הסיפור העממי ולהבהירם . כדאי להציג דוגמאות ממעשיות ומסיפורי עם ידועים . ההיכרות עם מאפייני הסוגה תכין אותם למשימה הבאה : לבחור שלושה מאפיינים , לבחון את התאמתם לטקסט ולהציג מובאות מהטקסט . פעילות 8 שלוש היצירות מעלות שאלות חשובות בנוגע לסוגיית השלטון . שני הסיפורים מדגישים הן את חולשתו המוסרית של השליט והן את כוחו של האדם ברחוב , ובשניהם המלכות נכרכת בטיפשות או ברשעות . השיר מעלה תהיות על האיש הממלא את התפקיד : האם הוא ראוי לתפקיד ? מה הוא עושה ומה הוא חושב ? האם התפקיד מסוכך עליו או מאפשר לו להביא את כישוריו לידי ביטוי ? בסופו של הדיון אפשר לסכם ולומר ששלוש היצירות מעוררות שאלה על הלגיטימיות של שלטון היחיד . מלכים בעם ישראל , " ) משפט המלך , " שמואל א , ח , פסוקים ז-יז ; יח-כב ) טקסט מקראי זה עוסק בבקשת נציגי העם לבחור לעצמם מלך , ובהשפעה שתהיה למלך על העם . המפגש של התלמידים עם הטקסט הזה יאפשר להם להבין את המורכבות שבריכוז סמכויות וכוח בידי שליט יחיד ויזמן להם התנסות בהבנת מילים בהקשר בעזרת מילים צמודות שיש ביניהן קרבה סמנטית ( כמו " רקחות וטבחות" ו"לסריסיו ולעבדיו . " אפשר להתבונן עם התלמידים במאפייני הטקסט המקראי : למשל התחלת משפט ב-ו' החיבור " ) ואת בנותיכם ייקח ( " וב-ו ' ההיפוך ההופכת זמן עתיד " ) יאמר ( " לזמן עבר " ) ויאמר ( " כפי שמופיע בפסוק " ויאמר שמואל אל אנשי ישראל . " פעילות 5 בתשובת העם לשמואל בולטות כמה סיבות לרצונם להמליך עליהם מלך : הם יהיו דומים לשאר העמים , המלך יוכל להיות להם לשופט , והמלך יוכל להגן על ביטחון העם . פעילות 7 כדאי להבחין בין המציאות שהייתה בזמן הסיפור לפני כ-3000 שנה , כשאנשים היו משועבדים לשליטים וחיו בלא זכויות ובלא יכולת לבחור את השליט שיעמוד בראשם , לבין המציאות בימינו , כשבמקומות רבים בעולם האזרחים הם בעלי זכויות , ההחלטות מתקבלות באופן דמוקרטי , החוקים מסדירים את אורחות חייהם של האזרחים והשליטים נבחרים כדי לשרת את האזרחים . הצעה להרחבה – בפרק זה התלמידים נחשפים לעובדה שטקסטים שונים ( בסוגות שונות ) ויוצרים שונים עוסקים בנושאים דומים . רצוי לשוחח אתם על כך ולשאול : מדוע נושא המלכות מדובר כל כך ? מדוע הוא מעסיק את בני האדם ? האם יש בכוחם של טקסטים להעלות נושאים לדיון ולהשפיע על ולהשפיע על המציאות ? האם הם מכירים עוד נושאים מעוררי עניין המת וּ וכים לקוראים במגוון סוגות / באמצעות מדיומים שונים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר