עמוד:190

הפכה לחלק בלתי נפרד מהחיים המודרניים , וכיוון שיש בה הרבה דינמיות , יצירתיות ותחכום לשוני , בחרנו להתמודד עם סוגה זו ולהפיק ממנה תועלת לימודית ויצירתית . מומלץ לעבוד על תפקיד סיסמת הפרסומת ועל אפיונים בולטים של סיסמאות במודעות פרסומת נבחרות . ניתן לעמוד על אפיונים מילוניים ( אוצר מילים וביטויים , כולל אופני סטייה משעשעים מביטויים מקובלים , ( יסודות דקדוקיים ( כגון שימוש שכיח בתארים , ( סטיות מכוונות מהתקן ( כגון : " הכי מרק שיכול להיות , " " בוקר טוב ישנתי פרדייז . ( " ניתן לעבוד עם התלמידים ( רצוי בעבודה בקבוצות ) על חיבור מודעות פרסומת ( או רק סיסמאות פרסומת ) למוצרים או לשירותים . מובן שעבודה כזאת דורשת הכנה " תקשורתית : " בחירת המוצר או השירות , קביעת קהל היעד , קביעת ערוץ התקשורת ( עיתון בית הספר , לוח מודעות שכונתי , עיתון יומי וכד , ( ' קביעת תחבולות פרסומיות ( חנופה לנמען ולטעמו הייחודי , שבח למוצר , רמז שלילי למתחרים . ( יש מקום לנתח ניתוח לשוני-סגנוני את האמצעים שננקטו על-ידי הקבוצות השונות בניסוח מודעות הפרסומת . הפרק " שלוש דתות – ירושלים אחת " ( עמוד 118 בספר הלימוד , כרך ( 2 נושא הפרק פרק זה מטפל בנושא המורכב של ירושלים כעיר המקודשת לשלוש דתות באופן חקרני ונינוח . הפעילות הראשונה היא מעין משחק שבו התלמידים מתבקשים לקבוע את נכונותם של היגדים מסוימים על ירושלים . פעילות זו היא הזדמנות לחשוב על השאלות " איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים " ו ?" מה משפיע על ההשערות והניחושים שלנו ; " ? היא מעלה על פני השטח את הידע שכבר מצוי ברשות התלמידים ומשמשת בסיס לדיון באופן שבו הם מגבשים את דעתם בנוגע לאמיתותו של מידע חדש . טקסט המידע המרכזי שבפרק מציג בצורה ניטראלית , ובלי להיכנס להשתמעויות פוליטיות , את מעמדה הייחודי של ירושלים כבעלת משמעות דתית לשלוש הדתות המונותאיסטיות . הוא מאפשר לתלמידים להתבונן בעיר מנקודת מבט מוכרת פחות , ומתוך קשב לתרבויות ולעולם הערכים של תושבי ישראל השונים . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 היכרות עם ירושלים כעיר בעלת משמעות מדינית פוליטית כבירתה של מדינת ישראל ובו בזמן כעיר המקודשת לשלוש הדתות המונותאיסטיות ; היכרות עם הרקע ההיסטורי והתרבותי לקדושתה של ירושלים עבור הדתות השונות ועם אתרים ומושגים רלוונטיים . . 2 מפגש עם תושביה השונים של ישראל ועם המסורות התרבותיות והדתיות השונות שלהם , ברוח של סובלנות ופתיחות לאחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר