עמוד:184

התמונות מראות את התקופה ומבליטות את העובדה ששתי היצירות הן יצירות ריאליסטיות . לשאול את התלמידים האם לדעתם יש בין התמונות אחת שמתאימה יותר לייצג יצירה אחת מבין השתיים . הפרק " כיסופים לארץ ישראל " ( עמוד 99 בספר הלימוד , כרך ( 2 נושא הפרק בפרק הזה יכירו התלמידים את המנון מדינת ישראל , " התקווה : " את מילותיו הלא פשוטות , את משמעותן ואת ההקשרים ההיסטוריים והתרבותיים שלו . ההמנון מציב אתגר מיוחד בפני המפתחים , המורים והתלמידים כאחד . אין זה בגדר סוד שילדים , בני נוער ומבוגרים רבים אינם זוכרים את מילות " התקווה , " טועים בהן , וככלל אינם מבינים מה הם שרים , כשהם שרים , ולמה הם עושים זאת . הפרק מבקש ליצור חוויה לימודית שאינה מטשטשת את הקושי והזרות הראשוניים של ההמנון , אלא מודה בהם ועובדת אתם באופן שיאפשר הבנה עמוקה יותר והפנמה של " התקווה . " מלות ההמנון נלמדות בהדרגה , והלמידה ככלל היא אינטר-דיסציפלינארית ומרובת הקשרים : היא מפגישה את התלמידים עם טקסטים שונים , הטווים את המארג ההיסטורי , התרבותי והרגשי של הגלות והכיסופים לציון – מארג שהוליד את מלות ההמנון . התלמידים יכירו את מבנה ההמנון ואת הרקע ההיסטורי לו , ידונו בנימוקים בעד ונגד החלפת ההמנון וגם יערכו סקר בנושא . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 יצירת חוויה לימודית אשר מעלה על פני השטח את הקושי והזרות הראשוניים הקיימים במפגש עם ההמנון . . 2 התבוננות היסטורית-תרבותית-רגשית בנושא הגלות והכיסופים לציון . מטרות הבנה , הבעה ולשון . 1 למידה אינטר-דיסציפלינארית : כאמור , הטקסט של ההמנון נלמד בהקשר אינטרדיסציפלינארי , והפרק מזמן למידה תוך כדי איתור , זיהוי והפנמה של מידע מתוך סוגים שונים של טקסטים ( למשל : פסוקים מהמקורות , קטעי מידע היסטוריים ועוד , ( היקשים מטקסט על טקסט ועיגון הטקסטים בתוך הקשרים רחבים . . 2 למידה אישית ורפלקטיבית : הפעילויות מאפשרות לתלמידים לבדוק בכל אחד מהשלבים , מה הם באמת מבינים ( ולא מדקלמים ) על בסיס הידע שכבר רכשו . ביסוס הידע וצבירתו באופן הדרגתי ומושכל תאפשר להם להתקדם הלאה ולהמשיך להרחיב את הבנתם בנושא הנדון בעזרת הפעילויות / הטקסטים / הדיונים הבאים . . 3 התנסות והתקדמות בלמידה גם כשיש בה פערים של חוסר-בהירות : איך ליצור תמונה כללית , גם אם לא שלמה , של נושא או של טקסט , ולהשלים את החסר תוך כדי ההתקדמות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר