עמוד:128

מבעלי התפקידים , לכתוב פסקת טיעון המציגה את עמדתה של הדמות שבחרו ולהציג אותה במליאה . את סיפור המסגרת העוטף את הפרק יצרנו בעצמנו ( הדמויות הן בדויות , ( אך הנושא מציאותי וכך גם כל המידע שבפרק . סיפור המסגרת מכניס את התלמידים לסיטואציה מציאותית ומקנה להם אפשרות לעסוק בנושא הטיעון בהקשר מציאותי-חווייתי . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 הבנת חשיבותם של העצים על פני כדור הארץ ותרומתם הייחודית לאדם ולסביבה . . 2 מפגש עם אירוע מן המציאות המעלה דילמה תוך השתתפות בסימולציה במסגרת כיתתית . מטרות הבעה , הבנה ולשון . 1 הפקת מידע ממקורות שונים -סרטון , מכתב של חוות דעת , טקסט מידע , ציטוטים מהמקורות . . 2 חיזוק היבטים שונים הנקשרים עם הסוגה הטיעונית-שכנועית ויישומם : זיהוי עמדות שונות ; קביעת עמדה על בסיס מקורות המידע השונים שהתלמידים נחשפו אליהם בפרק ; כתיבה של פסקת טיעון המביעה עמדה זו תוך ארגון הטענות והנימוקים בדרך הגיונית ורציפה . . 3 הצגת העמדה המנומקת בעל-פה במסגרת רב-שיח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר