עמוד:74

מטבעות לשון ומונחים – " ושמחת בחגך , " " והיית אך שמח , " " אושפיזין" ועוד ; המבנה של כינויי שייכות . . 2 העלאת המודעות לאסטרטגיות להבנת מילים וליישומן . הערות והצעות להוראת הפרק הפרק נפתח בפסוקים המתארים את מצוות הישיבה בסוכה ואת סיבתה – זכר לסוכות שבהן התגוררו בני ישראל כאשר יצאו ממצרים . אף על פי שהפרק עצמו אינו עוסק במצוות סוכה , בחרנו לצטט פסוקים אלו בראשית הפרק כדי להכניס את הילדים לאווירת החג שעיקרו הוא הישיבה בסוכה . בפרק מוזכרים גם סעודות החג ומנהג האושפיזין , הנערכים בסוכה . טקסט המידע " למה שמחים בחג הסוכות " ? הטקסט מספק רקע קצר על חג הסוכות הנמנה עם שלושת הרגלים , ומציג את נושא הפרק – מצוות השמחה המייחדת את חג הסוכות . פעילות 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר